TILSYN, KVALITET

OG TILFREDSHED

Granhøjen er underlagt en række forskellige tilsyn. Derudover har vi løbende forskellige kvalitetsmålinger, så vi hele tiden kan følge kvaliteten og tilfredsheden med vores ydelser.

Alle tilsyn og målinger er offentlige og tilgængelige, og du kan se en oversigt her.

Granhøjen er desuden ISO 9001:2015-certificeret af DNV GL Business Assurance, Denmark A/S. Certificeringen bygger på Granhøjens kvalitetsledelsessystem, der sikrer en procesorienteret metode ved udvikling, implementering og forbedring af effektiviteten. Det kan du læse mere om her.

Vi arbejder også målrettet med at dokumentere de resultater og effekter, borgerne opnår ved deres ophold på Granhøjen. Det kan du læse mere om her.

 

Socialtilsyn

Granhøjens midlertidige og længerevarende botilbud, jf. Lov om social service §§ 107-108, er under tilsyn og godkendt af Socialtilsyn Hovedstaden.

Det personrelaterede tilsyn i samtlige tilbud i Granhøjen A/S varetages af handlekommunen.

 

Find os på Tilbudsportalen

Alle Granhøjens botilbud er beskrevet på Tilbudsportalen. Når du søger på Granhøjen, kommer alle vores botilbud frem i søgeresultaterne. Tilbudsportalen er en portal, hvor alle tilbud til borgere med en funktionsnedsættelse eller et socialt problem er tilgængelige.

Alle oplysninger på Tilbudsportalen er godkendt af Socialtilsynet. Det er Socialtilsyn Hovedstaden, der fører tilsyn med alle Granhøjens botilbud.

 

© GranhøjenKommune – Tilsyn, kvalitet og tilfredshed