CERTIFICERING

Granhøjen er som det første privatejede botilbud i Danmark blevet certificeret af DNV GL efter den internationale standard ISO 9001: 2015, som handler om kvalitetsledelse. Kvalitetsledelsessystemet sikrer en procesorienteret metode ved udvikling, implementering og forbedring af effektiviteten, og det betyder, at den daglige drift styres optimalt og trufne beslutninger altid bliver gennemført korrekt.

Med et kvalitetsledelsessystem sikrer vi, at vi lever op til de krav, der stilles i henhold til internationale standarder; de krav, vi stiller os selv, men i særdeles også de krav, der stilles af vores kunder, i forbindelse med de ydelser, vi leverer. Certificeringen udtrykker i vores tilfælde også, at Granhøjen lever op til de krav, som kræves af Socialtilsynet.

Med et ledelsessystem betyder det, at vi f.eks. har:

  • Faste procedurer for alle ledelsesprocesser og mange driftsprocesser for at skabe gennemsigtighed bl.a. i forhold til ansvarsforhold
  • Årlig intern audit, hvor vi sikrer os, at system og praksis stemmer overens
  • Årlige beboer-, kunde-, pårørende- og medarbejdertilfredshedsundersøgelser
  • Mulighed for tværfagligt samarbejde mellem datterselskabernes ledelse

Ved seneste audit(en slags tilsyn) på kvalitetsledelsessystemet i 2020 fik Granhøjen en flot score på 4,5 (på en skala fra 1-5) og følgende udtalelse: ”Auditerede medarbejdere udviste et højt engagement ifm. de auditerede processer under audit. COVID-19 situationen er håndteret meget tilfredsstillende.”

Granhøjen arbejder også målrettet med at dokumentere de resultater og effekter, borgerne opnår ved deres ophold på Granhøjen. Det kan du læse mere om her.

 

 

© GranhøjenKommune Tilsyn, kvalitet og tilfredshed – Certificering

Corona-retningslinjer
Vi prioriterer vores beboeres, personales og besøgendes sikkerhed. Derfor følger vi Sundhedsstyrelsens retningslinjer tæt, og tilpasser løbende vores foranstaltninger efter myndighedernes anbefalinger.