Kommuner

Botilbud bosted

Granhøjens sagsbehandlere

Er du socialrådgiver i en kommune? Og har du spørgsmål til Granhøjens tilbud inden for f.eks. bolig, beskæftigelse, aktivering, uddannelse eller behandling?
Hos Granhøjen har vi en række sagsbehandlere ansat, og de står altid til rådighed til at svare på spørgsmål.

Læs mere og find kontaktinformationerne til de pågældende sagsbehandlere her.

Hvis I har nogen spørgsmål til Granhøjen, kan I let kontakte os

Granhøjen er jeres garant for en sikker indsats. På Granhøjen er vores største kompetence samarbejde. Det er det, vi arbejder på hver eneste dag: Samarbejde med vores beboere, med de pårørende, og ikke mindst med jer som kommune.

Granhøjen er stiftet for mere end 35 år siden og har opbygget stor erfaring i at skabe en bæredygtig behandling, der fokuserer på varige forandringer hos den enkelte beboer og i samfundet.

Helhedsorienteret tilbud

Granhøjen er jeres samarbejdspartner med en stor palet af tilbud, der favner en bred målgruppe. Vi har 15 forskellige botilbud og 11 beskæftigelsestilbud. Det betyder, at vi altid kan sammensætte lige præcis de tilbud, der passer til jeres borgere.

Dokumenteret effektmåling

Granhøjen dokumenterer behandlingsindsatsen med effektmåling i statusrapporter, hvor det beskrives, om borgeren når de mål, som er fastsat i samarbejde med jer.

Erfaring og høj faglighed

Det skal være nemt at være kunde hos Granhøjen, derfor er vi altid fleksible og serviceparate, og vi hjælper, hvor vi kan. Med os som udførende enhed på behandlingsforløb får du en samarbejdspartner med mange års erfaring, høj specialiseret faglighed indenfor psykiatri og udførlig dokumentation.

Akut anbringelse

På Granhøjen behøver der ikke være langt fra henvendelse til indskrivning. Vi kan flytte en beboer ind, så snart der ligger en underskrevet kontrakt.

Komplekse sager

På Granhøjen har vi erfaring med at lykkes i de særligt komplekse sager, hvor andre har givet op. Vi ved, at hverdagen virker stabiliserende. Så vi arbejder på at skabe en hverdag, der giver mening for den enkelte. Det giver motivation til at arbejde for den udvikling, der er nødvendig, for at borgeren kan få det bedre, også på lang sigt.

Det er bl.a. stor fleksibilitet, mange muligheder og vores tværgående samarbejde, der er med til at gøre indsatsen helhedsorienteret og give borgeren de bedste muligheder for at få det bedre.

© GranhøjenKommuner