Botilbud bosted

Granhøjens sagsbehandlere

Er du socialrådgiver i en kommune? Og har du spørgsmål til Granhøjens tilbud inden for f.eks. bolig, beskæftigelse, aktivering, uddannelse eller behandling?
Hos Granhøjen har vi en række sagsbehandlere ansat, og de står altid til rådighed til at svare på spørgsmål.

Læs mere og find kontaktinformationerne til de pågældende sagsbehandlere her.

Hvis I har nogen spørgsmål til Granhøjen, kan I let kontakte os

Tilbudsportalen

Du kan finde Granhøjen på Socialstyrelsens side Tilbudsportalen, hvor du kan få overblik over alt fra plejefamilier til tilbud til børn og unge, voksne og ældre. Søger du på Granhøjen, vil du finde en oversigt over alle vores botilbud. Du kan dermed se, hvordan vi kan hjælpe borgere med funktionsnedsættelse eller sociale problematikker.
Oplysningerne på Tilbudsportalen er godkendt af tilbuddenes tilsynsførende myndighed; i dette tilfælde Socialtilsyn Hovedstaden.

Læs mere om tilbudsportalen her.

Tilsyn

Granhøjen tilbyder både midlertidige og længerevarende botilbud, jf. lov om social service §§ 107 og 108. Vi er derfor under tilsyn af Socialtilsyn Hovedstaden, der har godkendt os som botilbud.
Det personrelaterede tilsyn varetages af den enkelte handlekommune.

Læs mere om socialtilsyn hos Granhøjen her.

Certificering

Granhøjen er kvalitetssikret med en international ISO-9001-certificering – endda som det første privatejede botilbud i Danmark.

ISO-certificeringen dokumenterer, at Granhøjen lever op til internationale standarder for ledelse og administration. Certificeringen bygger på vores kvalitetsledelsessystem, og vi arbejder målrettet med at dokumentere resultater og effekter som beboere opnår ved ophold på Granhøjen.

På denne side kan du læse mere om vores certificering, og hvad den betyder for Granhøjen.

 

Dokumentation

På Granhøjen er det afgørende, at vores behandling har en effekt for vores beboere, og for at sikre os det dokumenterer vi den faglige indsats med effektmåling i samarbejde med den ansvarshavende kommune.

Vi måler konstant på effekter og resultater ud fra en række temaer, som indgår i VUM (VoksenUdredningsMetoden), og som har betydning for den enkeltes livssituation; f.eks. egenomsorg, kommunikation, socialt liv og sundhed.

Herudover er det også vigtigt for os, at kommunikationen og samarbejdet i vores behandling er velfungerende. Derfor udføres der beboertilfredshedsundersøgelser og pårørendetilfredshedsundersøgelser hvert 2. år.

Læs mere om vores dokumentation her.

Tilsyn, kvalitet og tilfredshed

På Granhøjen er vi underlagt en række forskellige tilsyn, og vi har stort fokus på hele tiden at følge kvaliteten og tilfredsheden med vores ydelser, hvorfor vi løbende foretager forskellige kvalitetsmålinger.

Her på siden kan du få et overblik over de seneste tilsyn og kvalitetsmålinger, fra fx Socialtilsynet, Fødevarestyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed med flere.

© GranhøjenKommuner

Corona-retningslinjer
Vi prioriterer vores beboeres, personales og besøgendes sikkerhed. Derfor følger vi Sundhedsstyrelsens retningslinjer tæt, og tilpasser løbende vores foranstaltninger efter myndighedernes anbefalinger.