Certificering

Granhøjen er internationalt ISO certificeret

Granhøjen er som det første privatejede botilbud i Danmark blevet certificeret af DNV GL. Den internationale certificering udtrykker, at Granhøjen lever op til de krav, som kræves af socialtilsynet.

En ISO 9001 certificering dokumenterer dermed, at Granhøjen altid lever op til internationale standarder for ledelse og administration. Det betyder, at den daglige drift styres optimalt og trufne beslutninger altid bliver gennemført korrekt. ISO 9001: 2015-certificeringen er en generisk kvalitetsledelsesstandard, hvilket gør, at den kan anvendes af stort set alle typer virksomheder, men forståelsen af virksomheden er meget væsentlig for, at de forretningsmæssige gevinster opnås.

Kvalitetsledelsessystem

ISO 9001: 2015 certificeringen bygger på Granhøjens kvalitetsledelsessystem, der sikrer en procesorienteret metode ved udvikling, implementering og forbedring af effektiviteten. Granhøjen arbejder også målrettet med at dokumentere de resultater og effekter, borgerne opnår ved deres ophold på Granhøjen. Det kan du læse mere om her.