Certificering ISO

Granhøjen er internationalt ISO certificeret​

Granhøjen er som det første privatejede botilbud i Danmark blevet certificeret af DNV GL. Den internationale certificering udtrykker, at Granhøjen blandt andet lever op til de krav, som kræves af socialtilsynet.

Spørg ind til vores certificering over telefon eller mail

ISO 9001 Certificering

En ISO 9001 certificering dokumenterer, at Granhøjen altid lever op til internationale standarder for ledelse og administration. Det betyder, at den daglige drift styres optimalt og trufne beslutninger altid bliver gennemført korrekt. ISO 9001: 2015-certificeringen er en generisk kvalitetsledelsesstandard, hvilket gør, at den kan anvendes af stort set alle typer virksomheder, men forståelsen af virksomheden er meget væsentlig for, at de forretningsmæssige gevinster opnås.

Kvalitetsledelsessystem

ISO 9001: 2015 certificeringen bygger på Granhøjens kvalitetsledelsessystem, der sikrer en procesorienteret metode ved udvikling, implementering og forbedring af effektiviteten. Granhøjen arbejder også målrettet med at dokumentere de resultater og effekter, borgerne opnår ved deres ophold på Granhøjen. Det kan du læse mere om her.

Ved seneste tilsyn på kvalitetsledelsessystemet i 2020 fik Granhøjen en flot score på 4,5 (på en skala fra 1-5) og følgende udtalelse:

Auditerede medarbejdere udviste et højt engagement ifm. de auditerede processer under audit. COVID-19 situationen er håndteret meget tilfredsstillende.

© GranhøjenKommuner – Certificering

Corona-retningslinjer
Vi prioriterer vores beboeres, personales og besøgendes sikkerhed. Derfor følger vi Sundhedsstyrelsens retningslinjer tæt, og tilpasser løbende vores foranstaltninger efter myndighedernes anbefalinger.