Granhøjen dokumenterer sin faglige indsats med effektmåling

Dokumentationen har fokus på, om borgeren når de mål, som er fastlagt i samarbejde med den ansvarshavende kommune. Metoden har fokus på effektmåling og resultatdokumentation.

Har I spørgsmål om dokumentation eller andre ting omkring Granhøjen?

Effektmåling hos Granhøjen

Effektmålingsskemaet er integreret i Granhøjens beboerjournalføringsprogram, og er udarbejdet på baggrund af VUM (VoksenUdredningsMetoden), som anvendes i arbejdet omkring vurderingen af den enkelte beboers funktionsniveau og behov. Dokumentationsmetoden via effektmålingsskemaet understøtter derfor en mere ensartet og sammenhængende tilgang til beboeren og de indsatsmål, der er i fokus på tværs af både bestiller- og udførerenhed.

Effekten af den gode indsats i beboerens tilbud måles ud fra beboerens udvikling inden for syv områder, som har betydning for den enkelte beboers livssituation – herunder beboerens mulighed for at leve et meningsfuldt og selvstændigt liv. Disse områder er identiske med de syv temaer, der også anvendes i Voksenudredningsmetoden (VUM).

De syv temaer er:

  • Praktiske opgaver i hjemmet
  • Egenomsorg
  • Kommunikation
  • Mobilitet
  • Samfundsliv
  • Socialt liv
  • Sundhed

Derved understøtter dokumentationsmetoden en mere ensartet og sammenhængende tilgang til beboeren, og de indsatsmål, der er i fokus på tværs af de samarbejdende parter.

Beboertilfredshedsundersøgelse

Granhøjen har stort fokus på kommunikationen og samarbejdet i behandlingen af beboerne. Derfor udføres der hvert andet år en beboertilfredshedsundersøgelse, hvor beboerne har mulighed for at give deres mening til kende og hjælpe os med at blive endnu bedre.

Sidste tilfredshedsundersøgelse blev udført i 2018, hvilket betyder, at der inden udgangen af 2020 udføres en ny beboertilfredshedsundersøgelse. Du kan læse den seneste beboertilfredshedsundersøgelse her.

© GranhøjenKommuner – Dokumentation

Corona-retningslinjer
Vi prioriterer vores beboeres, personales og besøgendes sikkerhed. Derfor følger vi Sundhedsstyrelsens retningslinjer tæt, og tilpasser løbende vores foranstaltninger efter myndighedernes anbefalinger.