nygården dalhøjgårds minilandbrug

Granhøjens botilbud er beskrevet på
Tilbudsportalen

når du søger på Granhøjen, kommer alle botilbuddene frem i søgeresultaterne.

Tilbudsportalen er en portal, hvor alle oplysninger om plejefamilier og tilbud til borgere med en funktionsnedsættelse eller et socialt problem er tilgængelige.

Alle oplysninger på Tilbudsportalen er godkendt af plejefamiliernes og tilbuddenes tilsynsførende myndighed.

Det er Socialtilsyn Hovedstaden, der fører tilsyn med alle Granhøjens botilbud.

Kontakt os hvis du vil vide mere

© GranhøjenKommuner – Tilbudsportalen

Corona-retningslinjer
Vi prioriterer vores beboeres, personales og besøgendes sikkerhed. Derfor følger vi Sundhedsstyrelsens retningslinjer tæt, og tilpasser løbende vores foranstaltninger efter myndighedernes anbefalinger.