Vi holder øje med kvaliteten på Granhøjen

Granhøjen er underlagt en lang række forskellige tilsyn. Derudover har vi løbende forskellige kvalitetsmålinger, så vi hele tiden kan følge kvaliteten og tilfredsheden med vores ydelser.

Alle tilsyn og målinger er offentlige og tilgængelige.

Hvis du har nogen spørgsmål om tilsyn eller noget andet, kan du tage kontakt til os

Tilsyn og målinger hos Granhøjen

Granhøjen er ISO 9001:2015 certificeret af DNV GL Business Assurance, Denmark A/S – for DANAK.

Ved tilsyn på kvalitetsledelsessystemet i 2018 fik Granhøjen et flot resultat med en resultat-score på 4 (på en skala fra 1-5), samt følgende udtalelse:
Samtlige auditerede ledere og medarbejdere udviste stort engagement og kvalitetsbevidsthed i det daglige arbejde.

Nedenfor kan du se resultaterne af de seneste tilsyn og kvalitetsmålinger.

  • Socialtilsynet: Alle botilbud er godkendt Se tilsynsrapporter her
  • Arbejdsmiljø: Grøn smiley
  • Fødevarestyrelsen: Elitesmiley
  • Styrelsen for Patientsikkerhed: Vurdering efter tilsynsbesøg den 25. april 2019 “Behandlingsstedet indplaceres i kategorien: Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden” (se rapporten her)
  • Pårørendetilfredshedsundersøgelse: 96,4 % tilfredshed (2019)
  • Medarbejdertilfredshedsundersøgelse: 89,1 % tilfredshed (2020)
  • Beboertilfredshedsundersøgelse: 85,5 % tilfredshed (dec. 2018, se rapporten her)
  • Kundetilfredshedsundersøgelse: Undersøgelse pågår (juli 2020)

Opdateret 1. juli 2020.

© GranhøjenKommuner – Tilsyn, kvalitet og tilfredshed

Corona-retningslinjer
Vi prioriterer vores beboeres, personales og besøgendes sikkerhed. Derfor følger vi Sundhedsstyrelsens retningslinjer tæt, og tilpasser løbende vores foranstaltninger efter myndighedernes anbefalinger.