Tilsyn, kvalitet og tilfredshed

Granhøjen er underlagt en lang række forskellige tilsyn. Derudover har vi løbende forskellige kvalitetsmålinger, så vi hele tiden kan følge kvaliteten og tilfredsheden med vores ydelser.

Alle tilsyn og målinger er offentlige og tilgængelige.

Granhøjen er ISO 9001:2015 certificeret af DNV GL Business Assurance, Denmark A/S – for DANAK.

Ved tilsyn på kvalitetsledelsessystemet i 2018 fik Granhøjen et flot topresultat med en resultat-score på 4 (på en skala fra 1-5), samt følgende udtalelse:

Samtlige auditerede ledere og medarbejdere udviste stort engagement og kvalitetsbevidsthed i det daglige arbejde.

Nedenfor kan du se resultaterne af de seneste tilsyn og kvalitetsmålinger.

  • Socialtilsynet: Alle botilbud er godkendt Se tilsynsrapporter her
  • Arbejdsmiljø: Grøn smiley
  • Fødevarestyrelsen: Elitesmiley
  • Styrelsen for Patientsikkerhed: Ingen risici i forhold til patientsikkerheden
  • Pårørendetilfredshedsundersøgelse: 91% tilfredshed
  • Medarbejdertilfredshedsundersøgelse: 87 % tilfredshed
  • Beboertilfredshedsundersøgelse: 85 % tilfredshed
  • Kundetilfredshedsundersøgelse: 85 % tilfredse med Granhøjens ydelser.

Opdateret 30. november 2018.