Socialtilsyn

Granhøjens midlertidige og længerevarende botilbud, jf. Lov om social service §§ 107-108, er under tilsyn og godkendt af Socialtilsyn Hovedstaden.

Det personrelaterede tilsyn i samtlige tilbud i Granhøjen A/S varetages af handlekommunen. Alle tilbud i Granhøjen A/S er ISO 9001: 2015 certificeret, og er under tilsyn af Arbejdstilsynet.

Tilsynsrapporterne er tilgængelige her på siden.

Hvis I har spørgsmål kan I let kontakte os

© GranhøjenKommuner – Tilsyn

Corona-retningslinjer
Vi prioriterer vores beboeres, personales og besøgendes sikkerhed. Derfor følger vi Sundhedsstyrelsens retningslinjer tæt, og tilpasser løbende vores foranstaltninger efter myndighedernes anbefalinger.