LEDELSE OG BESTYRELSE

Granhøjens ledelse og bestyrelse

Granhøjens ledelsesstruktur er opbygget med en administrerende direktør, chef for kvalitet og udvikling, og herunder er botilbuddene inddelt i Center 1 og Center 2 med hver deres chef for personale og drift, afdelingsledere og teamkoordinatorer i botilbuddene.

Granhøjen er en del af koncernen Gran Recovery and Health, hvis andre virksomheder er med til at muliggøre Granhøjens helhedsorienterede behandling. Se Granhøjens og koncernens fulde organisationsdiagram her. 

 

Granhøjens ledelse

  • Grete Mikkelsen, administrerende direktør
  • Tor Mikkelsen, chef for kvalitet og udvikling
  • Sanne Ferdinandsen, chef for personale og drift
  • Marie Glenstrup, chef for personale og drift

Granhøjens bestyrelse

Granhøjen har en kompetent og aktiv bestyrelse, der bidrager til at nå virksomhedens mål. Bestyrelsen mødes fire gange om året og ved særlige lejligheder.

Flemming Trap (bestyrelsesformand)

Flemming Trap er Cand. Jur., selvstændig rådgiver og indehaver af TRAP Consulting ApS.

Hans speciale er juridisk, økonomisk, faglig, organisatorisk og strategisk ledelses- og organisations-udviklingsrådgivning til private og offentlige bo- og behandlingstilbud. Flemming har tidligere været ansat som direktør og konsulent i kommuner og private virksomheder. 

Flemming Trap er medlem af flere bestyrelser og underviser desuden bestyrelser i botilbud i bestyrelsesarbejde. 

 

 

 

 

Rikke Horup Sørensen (næstformand)

Rikke Horup Sørensen er lektor i ledelse, Institut for ledelse og Forvaltning, Københavns Professionshøjskole. 

 Hun har mange års erfaring med undervisning, procesfacilitering og supervision af ledere og medarbejdere i den offentlige sektor. Rikke har særligt fokus på at skabe læring og kompetenceudvikling på et organisatorisk plan samt håndterer de komplekse mekanismer, der er i spil. Særligt fokus er på faglig ledelse og ledelse af faglig udvikling.  

Rikke Horup Sørensen arbejder med et bredt repertoire af pædagogiske og didaktiske metoder, ligesom hun også præsenterer ledere og medarbejdere for en lang række metodemæssige greb og værktøjer. 


Bjørn Michael Bengtsson

Bjørn Michael Bengtsson er statsautoriseret revisor og desuden uddannet reserveofficer i Hæren. 

 Han har arbejdet som selvstændig revisor og konsulent, og har gennem sit faglige virke opnået indgående kendskab til problemstillinger som kendetegner små og mellemstore virksomheder. Bjørn Michael Bengtsson har virket som økonomisk huslæge for mange virksomheder, ligesom han har været konsulent for bestyrelserne i de virksomheder han har været tilknyttet. 

Bjørn Michael Bengtsson er engageret i Erhvervsklubben Frederiksberg.  

 

Mads Olsen

Mads Olsen er CFO og vicedirektør i Gran Recovery and Health. Han har arbejdet som økonomi- og IT-chef siden 2007, og har tidligere arbejdet på Københavns Universitet i deres Fællesadministration som projektleder med ansvar for implementering af elektronisk fakturering. 

Mads Olsen har arbejdet som bestyrelsesformand og bestyrelsesmedlem siden 2013 og har en bestyrelsesuddannelse fra Niels Brock Executive.

 

May-Britt Kattrup 

May-Britt Kattrup er direktør i N.K. Investering I ApS og N.K. investering II ApS.  Hun har arbejdet som produktchef og brandmanager for Better Brands, Dagrofa og Coca-Cola, og har desuden drevet selvstændig virksomhed indenfor investering, landbrug og hestepension.  

May-Britt Kattrup har som medlem af folketinget for Liberal Alliance været regeringsordfører for sundhed, ældre og erhverv, og er desuden medlem af en række bestyrelser. Hun har desuden bestået bestyrelsesuddannelsen fra CBS med udmærkelse.

Finn Haakon Hansen

Finn Haakon Hansen har været ejer (nu medejer) af Odsherred Motor Co A/S siden 1990. Han har arbejdet inden for bilbranchen hele sin karriere, med fokus på administration, salg, marketing og uddannelse. 

 Finn Haakon Hansen har haft en række tillidshverv, blandt andet som formand for handelsstandsforeningen i Nykøbing S, formand for VW forhandlerforeningen i Danmark, formand for VASS Forhandlerforening samt en række bestyrelsesposter i selskaber med tilknytning til bilbranchen.

 

© GranhøjenKommune Om Granhøjen – Ledelse og betyrelse