LEDELSE OG BESTYRELSE

Granhøjens ledelse og bestyrelse

Granhøjens ledelsesstruktur er opbygget med en administrerende direktør, chef for kvalitet og udvikling, og herunder er botilbuddene inddelt i Center 1 og Center 2 med hver deres chef for personale og drift, afdelingsledere og teamkoordinatorer i botilbuddene.

Granhøjen er en del af koncernen Gran Recovery and Health, hvis andre virksomheder er med til at muliggøre Granhøjens helhedsorienterede behandling. Se Granhøjens og koncernens fulde organisationsdiagram her. 

 

Granhøjens ledelse

 • Grete Mikkelsen, administrerende direktør
 • Tor Mikkelsen, chef for kvalitet og udvikling
 • Sanne Ferdinandsen, chef for personale og drift – Center 1
 • Majbritt Nyholm, chef for personale og drift – Center 2

Granhøjens bestyrelse

 • Mads Olsen, bestyrelsesformand og administrationschef hos I/S Kilden
 • Flemming Trap, bestyrelsesmedlem og adm. direktør i egen konsulentvirksomhed
 • Margrethe Gade, bestyrelsesmedlem og chef konsulent – Lederuddannelse, teamudvikling og coaching
 • Mette Mikkelsen, projektleder og afdelingsleder for IT i Granhøjen
 • Finn Hansen, bestyrelsesmedlem og medejer af VW i Nykøbing Sjælland
 • Peter Walsøe, bestyrelsesmedlem og tidl. produktionschef hos Miele
 • Bjørn Bengtsson, bestyrelsesmedlem og direktør for Bengtsson Consult ApS.

Granhøjen har en kompetent og aktiv bestyrelse, der bidrager til at nå virksomhedens mål. Bestyrelsen mødes fire gange om året og ved særlige lejligheder.

 

© GranhøjenKommune Om Granhøjen – Ledelse og betyrelse

Corona-retningslinjer
Vi prioriterer vores beboeres, personales og besøgendes sikkerhed. Derfor følger vi Sundhedsstyrelsens retningslinjer tæt, og tilpasser løbende vores foranstaltninger efter myndighedernes anbefalinger.