LEDELSE OG BESTYRELSE

Granhøjens ledelse og bestyrelse

Granhøjens ledelsesstruktur er opbygget med en administrerende direktør, chef for kvalitet og udvikling, og herunder er botilbuddene inddelt i Center 1 og Center 2 med hver deres chef for personale og drift, afdelingsledere og teamkoordinatorer i botilbuddene.

Granhøjen er en del af koncernen Gran Recovery and Health, hvis andre virksomheder er med til at muliggøre Granhøjens helhedsorienterede behandling. Se Granhøjens og koncernens fulde organisationsdiagram her. 

 

Granhøjens ledelse

  • Grete Mikkelsen, administrerende direktør
  • Tor Mikkelsen, chef for kvalitet og udvikling
  • Sanne Ferdinandsen, chef for personale og drift

Granhøjens bestyrelse

  • Flemming Trap (Formand)
  • Rikke Horup Sørensen (Næstformand)
  • Mads Olsen
  • Finn Haakon Hansen
  • Bjørn Bengtsson
  • May-Britt Kattrup

Granhøjen har en kompetent og aktiv bestyrelse, der bidrager til at nå virksomhedens mål. Bestyrelsen mødes fire gange om året og ved særlige lejligheder.

 

© GranhøjenKommune Om Granhøjen – Ledelse og betyrelse

Corona-retningslinjer
Vi prioriterer vores beboeres, personales og besøgendes sikkerhed. Derfor følger vi Sundhedsstyrelsens retningslinjer tæt, og tilpasser løbende vores foranstaltninger efter myndighedernes anbefalinger.