Ny psykiatrialliance skal råbe politikerne op

Skrevet 

På et møde i Sinds telt på Folkemødet blev Psykiatrialliancen præsenteret. Alliancen er et samarbejde mellem 30 forskellige organisationer, foreninger, fagforeninger og medicinske selskaber inden for psykiatrien. Psykiatrialliancens formål er at skabe mere fokus på indsatsen omkring psykiske lidelser indenfor bl.a. forebyggelse, behandling, sikkerhed, forskning, sammenhæng i de offentlige ydelser og overdødelighed. 
”Det er et stærkt skridt de mange organisationer har taget på Folkemødet. Der er brug for at samles om at sætte psykiatrien på dagsordenen, og derfor tror jeg, at et sådan initiativ kan få stor betydning,” siger Granhøjens forstander Grete Mikkelsen.

 

Lige vilkår

Et af de emner, som Psykiatrialliancen vil rejse i debatten er, hvorfor det psykiatriske område skal have markant ringere fokus end det somatiske område. Hvorfor accepterer man i sundhedsvæsenet ringere vilkår og længere ventelister inden for psykiatrien end andre områder?
“Psykiatrien er presset i bund økonomisk, og vi halter langt bagefter de bevillinger, som går til psykiske sygdomme. Det betyder for få ressourcer til at tale med patienterne og inddrage pårørende, som jo kender de syge og deres adfærd,” siger BEDRE PSYKIATRIs landsformand, Birgit Elgaard.

Grete Mikkelsen ser også en ligestilling mellem det psykiatriske og somatiske område som afgørende. 
”Vi har på Granhøjen længe forsøgt at råbe op om, at der er nogle markante problemer i psykiatrien både i tilgangen til behandlingen og organiseringen af behandlingen. Vi har jo oplevet, hvordan vore beboere er blevet afvist i den offentlige psykiatri, og hvordan beboerne alt for ofte bliver udskrevet for tidligt. Det var grunden til, at vi åbnede Skovhus Privathospital. Men vi er nødt til at få politikerne til at forholde sig til, om man kan udskrive mennesker, der ikke er færdigbehandlede. Det er jo det, der skaber de problemer, som vi ser med utryghed på bosteder forskellige steder. Ville man også udskrive en patient uden at lægge gips på et brækket ben?,” spørger Grete Mikkelsen.
Grete Mikkelsen fremlagde selv fornylig en plan for Sundhedsstyrelsens ekspertgruppe inden for Psykiatri. Du kan læse mere her.