Nyuddannede terapeuter

SkrevetDe nyuddannede terapeuter har nu gennemgået en tre år lang uddannelse i systemisk og narrativ terapi, hvor fokus især lægger på at stille spørgsmål og lytte.

Når alle medarbejdere skal igennem et forløb med systemisk og narrativ terapi, er det for at give beboerne de bedste forudsætninger for udvikling. I denne tilgang til verden skabes forandring igennem spørgsmål og en passende forstyrrelse. Spørgemetoder og spørgsmålskategorier bliver et vigtigt redskab i samarbejdet med beboeren, som altid vil kende sig selv bedst. Beboer er ekspert på eget liv, og medarbejderen er ekspert i at skabe samarbejde og forandring.

I den narrative terapi er der en forståelse af, at beboeren kommer med en (ofte fastlåst) problemhistorie om sig selv, som er den historie, beboeren agerer ud fra i alle aspekter af sit liv – f.eks. ”Jeg er syg, og jeg dur ikke til at arbejde”. Det er her, lytning bliver et vigtigt redskab. Vores medarbejdere skal lytte efter unikke hændelser, som er udtalelser eller oplevelser, som ikke passer ind i den problemfyldte historie. Vi er interesserede i at bygge videre på disse unikke hændelser, som f.eks. kan være ”Jeg har mødt til tiden hele den her uge, og jeg er først gået hjem, når jeg har fri.”. Denne udtalelse passer ikke ind i historien om ikke at due til at arbejde, og derfor kan den åbne for andre og flere historier om beboeren, som også underbygger denne nye historie.

Denne tilgang giver vores terapeuter et sæt briller, hvor verden ser ud på en måde, hvor vi:

 • Kan forstå vores beboere i et nyt perspektiv.
 • Sammen med beboerne kan skabe nye fortællinger og muligheder.
 • Kan se muligheder frem for begrænsninger.
 • Sammen kan skabe samarbejde.
 • Kan arbejde med håb og drømme.
 • Kan spotte unikke hændelser hos beboerne, så vi kan være med til at skabe nye fortællinger om dem.
 • Kan tage skyld og skam ud af personen ved at problemet ses som en entitet udenfor beboeren, som har sin egen agenda.
 • Vi arbejder med stigmatisering og moderne magt.
 • Alle er lige meget værd.
  • Den narrative tilgang fremmer en ligeværdig relation, og giver beboeren magten tilbage til dem selv. Der er derfor god grund til at være begejstrede for, at vi har fået endnu flere tilføjelser til den allerede store skare af eksperter i samarbejde og spørgsmål.