OM GRANHØJEN

Hvem er vi?

Granhøjen er et af landets ældste, private specialpsykiatriske behandlingstilbud. På Granhøjen tror vi på, at alle mennesker er andet og mere end deres udfordringer eller diagnoser.

Granhøjen tilbyder en række forskellige bo-, beskæftigelses- og behandlingstilbud til unge og voksne med psykiske lidelser og sociale problematikker. De tre elementer er kernen i vores tilbud, og et ophold på Granhøjen vil altid indeholde et element af beskæftigelse og behandling.

En fast stab af terapeuter, psykologer og tværfagligt personale sikrer det bedst mulige behandlingsforløb for den enkelte. Granhøjens personale er blandt andet uddannet i systemisk og narrativ teori, metode og behandling, som udgør fundamentet i vores anerkendende behandling.

 

Del af en koncern

Granhøjen er en del af koncernen Gran Recovery and Health. Gran Recovery and Health består af fem virksomheder, som hver især bidrager til at dem, der lægger vejen forbi os, får de bedst mulige vilkår for recovery og et meningsfuldt liv. Vi har et gennemgående fokus på bæredygtighed i alle aspekter af koncernens virke. I praksis betyder det, at vi passer på klimaet, og at mennesket er i centrum for alt, hvad vi foretager os. Med hvert deres fokusområde bidrager de fem virksomheder i koncernen til at støtte vores beboere i at skabe en identitet og en fremtid, der er andet og mere end deres udfordringer.

Gran Recovery and Health varetager opgaver, der ansvarsmæssigt hører under kommunernes socialområde, og som udføres i henhold til både Sundhedsloven, Serviceloven og Lov om aktiv beskæftigelse.

 

De fire andre virksomheder i koncernen

REBOA skaber meningsfuld beskæftigelse for mennesker med psykiske lidelser. REBOA har mere end 10 forskellige beskæftigelsestilbud inden for forskellige faggrupper. Granhøjen samarbejder med REBOA om beskæftigelse og aktivering blandt andet i de to socialt ansvarlige virksomheder, Nygårdens Gårdbutik og Hotel du Vest, hvor beboerne indgår i forskellige former for beskæftigelse.

Skovhus Privathospital er landets ældste og største, private psykiatriske hospital. Skovhus Privathospital er landsdækkende med hovedsæde i Nykøbing Sjælland og ambulante klinikker i Aalborg og Lyngby.

Granhøjen har et tæt samarbejde med Skovhus Privathospital, der ligger i Nykøbing Sjælland. Samarbejdet mellem botilbud og det psykiatriske hospital giver nogle helt særlige fordele for Granhøjens beboere. Det betyder blandt andet, at alle beboere, der er indskrevet på Granhøjen som en del af behandlingstilbuddet, har adgang til psykolog og psykiater via Skovhus Privathospital. Det betyder, at den enkelte beboer altid har adgang til den rette behandling. Under Skovhus Privathospital findes også Granhus Kvindekrisecenter og firmaet GTService, som bl.a. yder akut beredskab på botilbud og støtte efter SEL §85.

MATOR er en entreprenørvirksomhed, som vedligeholder de fysiske rammer for hele koncernen. MATOR fungerer samtidig som beskæftigelsestilbud for nogle af Granhøjens beboere.

IS Kilden er en administrationsvirksomhed, der varetager alle funktioner inden for økonomi, marketing, kommunikation og IT og laver udviklingstiltag for de andre virksomheder i koncernen. IS Kilden varetager de ordinære driftsopgaver i koncernen, så vores kollegaer i de øvrige virksomheder kan koncentrere sig om deres kerneområder og spidskompetencer.

 

Organisationsdiagram gældende pr. 29.07.21. Klik for at udvide.

© GranhøjenKommune – Om Granhøjen