Arbejde med FN’s verdensmål

FN’s Verdensmål har som overordnet formål at skabe en mere bæredygtig udvikling i hele verden med lige muligheder for alle mennesker. Det er et ønske og et mål, som vi deler; Granhøjen arbejder hele tiden på at tænke bæredygtighed ind i vores daglige arbejde, og det har vi faktisk altid gjort.