Opgør med kassetænkning

SkrevetKassetænkning er hver dag et problem i psykiatrien. Borgerne bliver kastebold i et system, hvor ansvaret ofte svinger rundt fra region til kommune. Skovhus Privathospital viser gennem samarbejdet med Granhøjen, at koordinering mellem bolig, beskæftigelse og behandling kan lade sig gøre og skaber fantastiske resultater, når det lykkes. Lørdag den 15. Juni kl. 10 diskuterer sygehuschef på Skovhus Privathospital Kit Kjærsgaard i paneldebat på Folkemødet hvordan kommuner og regioner bliver bedre til at samarbejde inden for psykiatrien og socialområdet.

I debatten deltager fire folketingspolitikere, blandt andre formanden for Folketingets Sundhedsudvalg Sophie Hæstorp Andersen. Herudover deltager repræsentanter fra regionerne, psykiatribrugerne og sygehuschef for Skovhus Privathospital i Nykøbing Sjælland Kit Kjærsgaard. De vil alle give deres bud på, hvordan kommuner og regioner blive bedre til at samarbejde inden for psykiatrien.

Hvem har ansvaret?
Problemet med kassetænkning rammer hver dag mange patienter og pårørende. Det er blandt andet et problem, når det handler om mennesker med såvel et alkohol- eller stofmisbrug som en en psykisk lidelse. Kommunerne står for misbrugsbehandlingen og regionerne for den psykiatriske behandling.
 
”Vi ser meget frem til denne debat, fordi den handler om et meget vigtigt emne  inden for psykiatrien.  På Skovhus Privathospital ser vi  jo  ofte resultatet af den manglende koordinering, når patienterne kommer her. De er måske blevet behandlet for deres psykiske lidelse men ikke deres misbrug. Og der har slet ikke været fokus på, at beskæftigelse kan være en aktiv del af behandlingen. Det kræver, at vi ser på det hele menneske og de behov, de har,” siger Kit Kjærsgaard.
 
Skovhus Privathospital blev oprettet for netop at kunne arbejde tæt sammen med Granhøjens botilbud og beskæftigelse.
 
”Vi samarbejder tæt med Granhøjen og koordinerer bolig, beskæftigelse og behandling, så borgerne oplever det som et samlet forløb. Vi mener ikke, man kan skille de tre ting ad, og heldigvis oplever vi, at denne erkendelse bliver mere udbredt. Men det er svært mange steder at gennemføre i praksis. Derfor har  vi også mærket en stor interesse fra både politikere og eksperter indenfor psykiatrien i at debattere dette tema.,” siger Kit Kjærsgaard.
 
Debatten foregår ved Nordlandspladsen, Stort mødetelt, N11