Regeringens nye psykiatrirapport

Skrevet                                                                                                                                                                                                                                                                                            Nykøbing den 8. Oktober 2013

Kom i gang nu med at forbedre psykiatrien

Regeringen giver med deres nye psykiatrirapport ny og vigtig viden samt forslag til at styrke psykiatrien. Men uden en ændret holdning til psykiatrien og psykiske lidelser kommer vi ingen vegne. Granhøjen har sammen med Skovhus Privathospital og flere socialøkonomiske virksomheder vist, at det er muligt at opnå markante resultater.

Efter halvandet års arbejde er regeringens psykiatriudvalg netop kommet med en 324 sider lang rapport, der analyserer problemerne i psykiatrien i Danmark. Rapporten skal danne grundlag for regeringens indsats for at styrke psykiatrien i Danmark. Men Grete Mikkelsen, der har mere end 25 års erfaring med psykiatrien i Danmark, har en klar opfordring til politikere og medarbejdere i psykiatrien:

”Lad være med at vente på penge og flere medarbejdere. Kom i gang.”

Grete Mikkelsen er stifter af Granhøjen, Skovhus Privathospital og flere socialøkonomiske virksomheder, der beskæftiger socialt og psykisk udsatte. Hun mener, at man rundt om i psykiatrien den dag i dag kan gå i gang med at løse de problemer, som udvalget peger på.

”Det er værdifuldt, at vi nu har et overblik over problemerne i psykiatrien. Men det må ikke gå, som det så ofte før er gået med fine ord og ingen handling.  Politisk handling har en tendens til altid at være nye love, modeller eller krav om flere penge. Men der er meget at gøre inden for psykiatrien med en ny holdning i systemet. Det har særligt de private udbydere set, og derfor er det synd at man i rapporten og regeringen slet ikke udnytter den store viden og erfaring, der ligger her,” siger Grete Mikkelsen.

Det kræver vilje

Psykiatriudvalget peger på 10 udfordringer i psykiatrien, hvor de centrale udfordringer er en nedbringelse af tvang, bedre koordinering mellem sektorerne, behandling af borgere med dobbeltdiagnoser og større inddragelse af pårørende.

 

”Vi har også som private stødt på mange af de udfordringer, som udvalget peger på. Men vi har også selv løst mange af dem. Det har vi kunnet gøre af flere forskellige årsager. Da vi oplevede, at vores beboere på Granhøjen ikke kunne få koordineret behandling, valgte vi at oprette vores eget psykiatriske hospital Skovhus, og da vores beboere ikke kunne få en beskæftigelse, der igen var koordineret med behandlingen og boligen, så oprettede vi socialøkonomiske virksomheder, som tilbyder beskæftigelse,” siger Grete Mikkelsen og fortsætter.

”På samme måde kan man gøre mange ting i offentligt regi uden at tilføre flere penge. Men det kræver vilje og holdningsændring. Eksempelvis må Skovhus Privathospital jo som private ikke anvende tvang i den psykiatriske behandling, og det ønsker vi heller ikke. Derfor tilrettelægger vi behandlingen, så vi kan behandle borgere med tunge psykiske diagnoser uden brug af tvang til en pris, der er lavere end det offentlige,” siger Grete Mikkelsen, der dog erkender, at der er et ressourceproblem.

”Vi oplever jo at få borgere, der har været inde og ude af psykiatriske afdelinger, uden de har fået den rette behandling eller er i bedring. Det handler selvfølgelig også om ressourcer, men der er masser at gå i gang med nu og her – og det starter med en anden holdning til mennesker med psykiske diagnoser. At vi ikke vil acceptere, at de ikke får en anstændig behandling. Den holdning vil brede sig som ringe i vandet, så vi kan ændre de ting, der ligger lige for,” siger Grete Mikkelsen.