Sindets Dag

I dag er det Sindets Dag. Det betyder at der landet over sættes særligt fokus på mental sundhed for alle. I år under temaet: Gør mental sundhed og velvære for alle til en global prioritet.

Beskæftigelse spiller en stor rolle i et recovery-forløb på Granhøjen, altid individuelt tilrettelagt og med støtte fra personalet. Her ses en beboer på vej i marken på et af Granhøjens beskæftigelsestilbud. 

I dag er det Sindets Dag. Det betyder at der landet over sættes særligt fokus på mental sundhed for alle. I år under temaet: Gør mental sundhed og velvære for alle til en global prioritet.

Ifølge World Health Organization (WHO) er det på verdensplan stadig en stor udfordring, at stigmatisering og diskrimination af mental sundhed, skaber barriere der forhindrer social inklusion, og at den enkelte modtager den nødvendige behandling. Men heldigvis kan vi alle være med til at ændre på dette, ved at tale om mental sundhed og ved at skabe opmærksomhed om de behandlinger og forebyggende indsatser, der findes (https://www.who.int/campaigns/world-mental-health-day/2022).

Over hele landet – og verden – benyttes Sindets Dag derfor til at sætte den mentale sundhed øverst på dagsordenen. I Region Sjælland er en række foreninger gået sammen om at arrangere aktiviteter, der markerer dagen, bl.a. fakkeloptog, fællessang og taler i Roskilde. Du finder det fulde program for dagen her.

På Granhøjens botilbud Møllevang bliver der i dag inviteret indenfor til et hyggeligt arrangement, der sætter fokus på behandling med NADA-øreakupunktur. Naboer og andre nysgerrige inviteres til at komme forbi og både høre om og mærke på egen krop, hvad NADA-behandling går ud på. Beboere og medarbejdere fra omkringliggende botilbud er også inviterede.

NADA-behandlinger blev i starten brugt som behandling for abstinenser for mennesker ramt af misbrug. Senere har det vist sig, at behandlingen har positive resultater på en længere række af lidelser. I dag bruges det derfor også til bl.a. at lindre fysiske smerter, uro i kroppen og hovedet, angst, depression og psykose, og så er det med til at nedbringe medicinforbruget for mange. Flere af Granhøjens NADA-behandlere vil være til stede til at fortælle og give de besøgende mulighed for at mærke øreakupunkturens fysiske effekter. Foruden det faglige indhold, bliver der også budt på kaffe, te og lagkage i caféen.

Rigtig god Sindets Dag til alle!