Om Granhøjen

 • Hvem er vi? – Granhøjen er en organisation, der arbejder ud fra en grundtanke om, at man altid kan blive bedre. Vi tilbyder bo,- beskæftigelses- og behandlingstilbud til både unge og voksne, der har psykiske lidelser eller sociale problematikker. På vores botilbud har vi forskellige specialer.
 • Granhøjens historie – Granhøjen har eksisteret i mere end 30 og er etableret af Grete Mikkelsen og Torsten Mikkelsen. Det er en organisation med mere end 150 beboere, som fokuserer på bæredygtighed og socialt ansvar.
 • Vision og mission – Granhøjen har en række visioner og missioner. Vi tilbyder alle med psykiske lidelser et specialiseret behandlingstilbud, hvor vi har fokus på den individuelle og ønsker at skabe tro og håb for fremtiden.
 • Målgruppe – Granhøjens målgruppe er bred. Vi hjælper bl.a. socialt udsatte og borgere, der har sindslidelser, hjerneskade eller fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Kontakt os for at høre mere om hvad vi kan tilbyde.
 • Ledelse og bestyrelse – Granhøjen har en ledelsesstruktur med direktør, vicedirektør, områdeledere, afdelingsledere og teamledere i de forskellige botilbud. Grete Mikkelsen er direktør og forstander; Sanne Ferdinandsen er viceforstander. Derudover har vi en kompetent bestyrelse. Læs mere om os her.
 • Livet på Granhøjen – På Granhøjen bor der omkring 150 beboere. Vi har mange aktiviteter – både beskæftigelse og fritidsaktiviteter. Det er vigtigt for os at opretholde en hverdag for vores beboere, så de kan lære at tage ansvar for eget liv og skabe deres egen identitet. Beskæftigelse er et af vores store fokuspunkter.
 • Job på Granhøjen – Hos Granhøjen arbejder vi tværfagligt, og vores medarbejderstab er derfor divers. Her arbejder bl.a. pædagoger, psykologer, psykoterapeuter, socialrådgivere, konsulenter, administrativt personale og håndværkere.
 • Ledige stillinger – Hvis du godt kunne tænke dig at arbejde hos Granhøjen, kan du med fordel se vores ledige stillinger her eller søge uopfordret.
 • Kontakt – Du kan kontakte Granhøjen ved spørgsmål eller andet. Du træffer os på: Telefon: 59932301 eller mail: kontakt@granhojen.dk
 • Granhøjen i medierne – Fra tid til anden er Granhøjen i medierne, og her kan du danne et overblik over vores optræden og publikationer.

Hvad tilbyder Granhøjen?

 • Hvad Tilbyder Granhøjen? – Vores specialpsykiatriske behandling er bygget op omkring botilbud og rehabiliterings- og aktivitetscentrets tilbud. Vi har en række tilbud og ydelser, som du kan læse mere om her ellers kontakte os for at høre mere om.
 • Behandling – Vi arbejder med helhedorienteret behandling hos Granhøjen. Et ophold indeholder behandling og beskæftigelse, men det tilrettelægges altid individuelt til den enkelte patient.
 • Opholdssteder – Vi tilbyder en lang række forskellige opholdssteder under paragraf 107 og 108.
 • Psykiatriske behandlingsplaner – Vi laver altid individuelle behandlingsplaner til den enkelte borger. Denne udarbejdes i samarbejde mellem Granhøjen, borger og anbringende kommune.
 • Narrativ og Systematisk Behandling – Hos Granhøjen har vi en anerkendende tilgang til behandling. Vi tror på, at alle mennesker er mere og andet end deres problemer. Vores medarbejdere er uddannet i den narrative og systematiske teori.
 • Behandling i Samarbejde med Skovhus Privathospital – Vi samarbejder med Skovhus Privathospital.
 • Vi tilbyder Uddannelse, Beskæftigelse og Aktivering som del af Behandling – Hos Granhøjen tilbyder vi uddannelse, beskæftigelse og aktivering som en del af alle borgeres behandling, fordi vi tror på, at det er vigtigt at opretholde en normal hverdag.
 • Rehabiliterings- og aktivitetscenter – Granhøjens rehabiliterings- og aktivitetscenter, REBOA, koordinerer en helhedsorienteret indsats hvad angår beskæftigelse. Alle beboere med psykiske lidelser, sociale problemer eller nedsat funktionsevne, får mulighed for at udvikle sig med udgangspunkt i det aktuelle funktionsniveau.
 • STU – Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse – Hos Granhøjen får man mulighed for at følge et individuelt tilrettelagt ressourceforløb; STU løber over 3 år og tilpasses den enkelte.

Granhøjens Botilbud

 • Botilbud – Hos Granhøjen ved vi hvor vigtigt det er for ens identitet at have en fast base – en bolig. Her kan du læse om vores botilbud og tanken bag.
 • Bosted – Granhøjen er grundlæggende set en samling af bosteder. Vi tilbyder midlertidige ophold under paragraf 107 og længerevarende under paragraf 108 i henhold til serviceloven.

Paragraf 107 (§107): Midlertidigt Botilbud

Paragraf 107 botilbud (§107): Midlertidigt Botilbud på Sjælland – Paragraf 107 botilbud er midlertidige botilbud. De er målrettet personer med nedsat fysisk/psykisk funktionsevne og/eller særlige sociale problemer.

 • Dalhøjgård – Botilbuddet Dalhøjgård ligger i Lumsås på Sjælland og er en gård, hvor der bor ca. 20 beboere. På gården er der fokus på dagsbeskæftigelse; bl.a. med pasning af geder, lugning i køkkenhaven og bygning af kaninbur.
 • Det Gamle Kogeri – Det Gamle Kogeri blev grundlagt i 1985, som det første bosted på Granhøjen.
 • Stor Villa på Egebjergvej – Egebjergvej ligger ved bygrænsen i Nykøbing Sjælland – her er naturrigt og gode muligheder for at gå og løbe ture. Tilbuddet er til voksne mellem 30 og 60 år med psykiske/sociale problemer.
 • Rørmosegård – På Rørmosegård er omgivelserne smukke. Botilbuddet er til unge mennesker, og her er rig mulighed for beskæftigelse i f.eks. Nygårdens Gårdbutik eller Hotel du Vest.

Botilbud

 • Skovgården – Skovgården ligger i Klint – lige udenfor Nykøbing Sjælland og tæt på både skov og strand. Botilbuddet er bygget i år 2000 og er målrettet unge mellem 18 og 30 år.
 • Søperlen – Dette er et botilbud til voksne mellem 30 og 60 år; beboerne har psykiske vanskeligheder og sociale problemer. F.eks. udviklingsforstyrrelser eller forandret virkelighedsopfattelse.
 • Twillingegården – Botilbuddet ligger i Kelstrup og er målrettet mænd med invaliderende sindslidelser og misbrugsproblematikker. Her bor også beboere med behandligsdom.
 • Vesterbro – Vesterbro er en lille oase i Nykøbing Sjælland, målrettet personer mellem 18 og 40 år.

Paragraf 108 (§108): Længerevarende botilbud

Paragraf 108 opholdssted for Voksne på Sjælland – Paragrad 108 opholdssteder er længerevarende botilbud målrettet personer med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

  • Bosted Eskilhus – Eskilhus åbnede som botilbud i 2015. Huset indeholder 16 værelser i hovedbygningen og 10 lejligheder ved siden af. Botilbuddet er til alle mellem 18 og 70 år, der har nedsat fysisk/psykisk funktionsevne og et behov for varig omsorg og pleje.
  • Grundtvigsvej – Grundtvigsvej er et botilbud med tilknyttede selvstændige boliger – Her har vi et levende miljø med beboere mellem 18 og 60 år.
  • Skovperlen – I Skovperlen er der plads til 7 beboere i alderen 18 år og opefter. jeendommen ligger mellem Slagelse og Sorø.
  • Tjørneparken – Et døgntilbud målrettet beboere mellem 18 og 70 år. Består af to afdelinger med boliger i
  • Elmegården – Botilbuddet ligger i Nr. Asmindrup og er en afdeling under Tjørneparken – målrettet beboere mellem 18 og 70 år, der har betydelig nedsat fysisk/psykisk funktionsevne.
  • Gymnastikhuset – Her finder du et længerevarende botilbud med plads til tre beboere mellem 18 og 60 år.

Selvstændig bolig jf. SEL §85 (Paragraf 85)

Kommuner

 • Tilbudsportalen – På Tilbudsportalen kan du læse om Granhøjens botilbud. Her kan du få alle oplysninger, der er nødvendige.
 • Tilsyn – Granhøjens botilbud er under tilsyn – og er godkendt af – Socialtilsyn Hovedstaden. Vi er også ISO 9001:2015-certificeret.
 • Tilsyn, kvalitet og tilfredshed – som botilbud er Granhøjen underlagt en række forskellige tilsyn og vi måler konstant på vores kvalitet og ydelser. Læs mere her.
 • Dokumentation – Vi dokumenterer løbende vores faglige indsats med effektmåling  ift. praktiske opgaver i hjemmet, egenomsorg, kommunikation, mobilitet, samfundsliv, socialt liv og sundhed.
 • Certificering – Granhøjen er det første privatejede botilbud i Danmark, som er certificeret af DNV GL. Vores certificering bygger på Granhøjens kvalitetsledelsessystem.

Pårørende

 • Er du pårørende? – Det er vigtigt for os at have et godt samarbejde med de pårørende til vores beboere – det sørger vi for på en lang række måder; bl.a. ved arrangementer, møder og ved at opdatere vores hjemmeside med nyheder.
 • Pårørendesamarbejde – Vi lægger vægt på en god og gensidig dialog med pårørende – Som pårørende er du altid velkommen til at kontakte den tilknyttede kontaktperson.
 • Pårørendeundersøgelse – Vi lytter til dig som pårørende, fordi det er vigtigt for os at både du og vores beboer er tilfreds. Derfor udfører vi, hvert 2. år en pårørendetilfredshedsundersøgelse, hvor du kan give din mening til kende.
 • Arrangementer for pårørende – Vi afholder en lang række arrangementer, som du som pårørende kan deltage i. Læs mere om dem her.

Se Sitemap side 2

Corona-retningslinjer
Vi prioriterer vores beboeres, personales og besøgendes sikkerhed. Derfor følger vi Sundhedsstyrelsens retningslinjer tæt, og tilpasser løbende vores foranstaltninger efter myndighedernes anbefalinger.