Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)

  Vi ønsker at hjælpe vores beboere og andre borgere med at tage styring og ansvar for eget liv, og det kan vi bl.a. gøre igennem uddannelse. Derfor tilbyder Løvdalens beskæftigelse STU-forløb, hvor unge med særlige behov har mulighed for at opnå personlige, sociale og faglige kompetencer.

  Beboere på Granhøjen og andre botilbud har mulighed for at gå på et individuelt tilrettelagt uddannelsesforløb – det, der hedder STU eller den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse. STU’en løber over en treårig periode og bliver tilpasset den enkeltes funktionsevne, ønsker og interesser. Formålet med et STU-forløb er at unge med særlige behov opnår kompetencer, både personlige, sociale og faglige, til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse.

  Det individuelle forløb sammensættes i en uddannelsesplan og indeholder:

  • En almen, dannende del, der retter sig mod den studerendes personlige og sociale udvikling
  • En specifik, målrettet del, der skal støtte udviklingen af den studerendes interesser, evner og færdigheder
  • Praktik i virksomheder eller institutioner, der bidrager til at opfylde målene i uddannelsesplanen, og hvor den studerende i praksis får mulighed for at afprøve tilknytning til arbejdsmarkedet.

  Det er bl.a. muligt at komme i praktik i de socialt ansvarlige virksomheder Nygårdens Gårdbutik eller Hotel du Vest i Nykøbing Sjælland. Læs mere om det her.

  FØLG OS

  © 2024 - Gran Recovery and Health

  En del af Gran Recovery and Health

  Gran Recovery and Health er en privat psykiatrisk koncern med næsten 40 års erfaring og mere end 400 medarbejdere fordelt på fem virksomheder. Hvert eneste år støtter vi flere hundrede mennesker til et liv, der er andet og mere end deres udfordringer.