Tre nye podcast-afsnit om skizofreni

Anden sæson af Specialpsykiatrisk Podcast er netop blevet offentliggjort, og vi starter med tre dugfriske afsnit med samme tema – nemlig skizofreni. Og så har to af afsnittene endda Granhøjens’ egen pædagog og faglig pædagogisk konsulent Vinni Holst med. Denne anden sæson fungerer også lidt anderledes end den første, men måske endda nok lidt bedre. Læs og lyt med her.

Vi har lyttet til jer derude, der har givet os god feedback på første sæson, og derfor afprøver vi nu et tilrettet format, som stemmer bedre overens med det, I har brug for, når I lytter. Det betyder kort fortalt, at når vi udkommer med et nyt emne – i dette tilfælde skizofreni – vil der for hvert emne udkomme to episoder i stedet for ét.

Emnet bliver så behandlet af to forskellige fagligheder, der præsenterer hver deres vinkel på emnet: Én vinkel vil f.eks. være teoretisk funderet. Her kan vi kigge på definitioner og måske lidt tal, og vi vil på den måde kunne lægge grunden for den anden vinkel, som så kan være mere praktisk eller pædagogisk funderet. Netop sådan er det med dette første emne om skizofreni.

Du kan lytte til begge afsnit hver for sig, eller du kan lytte til dem i forlængelse af hinanden. Denne gang er der endda også udkommet et bonusafsnit med ekstramateriale fra de to hovedafsnit, og lige dét vil vi nok anbefale, at man lytter til i forlængelse af de andre – men det ér faktisk ikke nødvendigt.

Herunder kan du læse en kort intro til hver af de tre episoder om skizofreni og klikke dig direkte videre ind og lytte på dem her – eller endnu bedre: find Specialpsykiatrisk Podcast på din foretrukne podcast-app på din telefon, så du kan abonnere på den og altid få besked, når der udkommer nye afsnit.

Næste gang vi udkommer med et tema og altså to nye afsnit, skal det handle om udviklingshæmning og domsanbringelser, som vi faktisk allerede er tyvstartet lidt på i en nyhed og et såkaldt beslutningstræ.

Skizofreni fra en psykiatrisk vinkel med overlæge Hugo Jørgensen

Hvad er dén vigtigste ting at vide om mennesker med skizofreni? Kan vi definere skizofreni, og hvordan kommer diagnosen til udtryk i det enkelte menneske? Kan vi balancere fordomme over for realiteter og også navigere i de forskellige oplevede virkeligheder? Dette og meget mere svarer overlæge og speciallæge i psykiatri på Skovhus Privathospital Hugo Jørgensen på i det her første afsnit under temaet om skizofreni.

Skizofreni fra en pædagogisk vinkel med pædagog Vinni Holst

Hvordan ser den faglige – men også menneskelige – indsats ud på et botilbud, hvor der bor mennesker, som er ramt af skizofreni? Hvilken effekt har diagnosen på den enkeltes dagligdag, deres liv og på deres billede af sig selv? Kan det pædagogiske og terapeutiske arbejde også bruges sammen med de pårørende? Dette og meget mere svarer pædagog og faglig pædagogisk konsulent i Granhøjen Vinni Holst på i dette andet afsnit under temaet skizofreni.

Bonusafsnit med både Hugo Jørgensen og Vinni Holst

Hvilke lidelser ligner skizofreni, og hvordan kan vi skelne dem fra hinanden? Hvad er forskellen på vrangforestillinger og hallucinationer? Hvordan forløber et typisk forløb for en patient med skizofreni i Danmark, og hvordan ser et forløb ud for de af Granhøjens beboere, som er ramt af skizofreni? Hugo Jørgensen, overlæge og speciallæge i psykiatri på Skovhus privathospital, og Vinni Holst, pædagog og faglig pædagogisk konsulent i Granhøjen, får her en halv time ekstra til at svare på de spørgsmål, der ikke blev plads til i de to første afsnit under temaet skizofreni.

For alle tre afsnit gælder:

Tekst, klip og tilrettelæggelse: Helene Hansen, Gran Recovery and Health
Musik: Johan Jansen, Planet 9 Media.