Uddannet til brugerinvolvering og samarbejde

SkrevetDet kan være problemstillinger som for eksempel:

  • ADHD, skizofreni, misbrugsproblematikker, dobbeltdiagnoser, spiseforstyrrelser og borderlinediagnoser
  • Det svære samarbejde med pårørende
  • Beboere der har svært ved at indgå i samarbejde og overholde indgåede aftaler
  • Konflikter, misforståelser og frustration
  • Beboere der har opgivet at tage ansvar for eget liv
  • Splitting: når angsten kommer til at styre
  • At rumme beboere der er opgivet af systemet.

En væsentlig del af vores arbejde på Granhøjen består i at få beboerne involveret i fællesskabet igen, så de ikke kommer til at stå uden for samfundet. ”Når man sætter fokus på det mennesker allerede kan, gør og vil – vil de ofte opleve en stigende fornemmelse af motivation, ansvarlighed og følelse af at kunne bidrage med noget”, fortæller Maria Olsen, uddannelsesansvarlig og direktør i Commuto. Samtidig skal beboerne begynde at få en fornemmelse af at være styrmand i eget liv igen, fremfor at være ”forlist på det store åbne hav”. En vigtig del i dette arbejde er den systemiske og narrative praksis, som er en tilgang, der sætter brugerinvolvering og samarbejde højt: ”Vi har rigtig gode erfaringer med, at disse tilgange virker og gør en positiv forskel i arbejdet med vores beboere”, fortæller Grete Mikkelsen, forstander på Granhøjen.

En vigtig del i dette arbejde er de systemiske og narrative samtalepraksisser, som er med til at åbne for at der kan ske noget nyt i samarbejdet mellem personalet og beboerne.

Læs mere om Commuto og deres kursustilbud her.