VISION OG MISSION

Granhøjens vision

At skabe bæredygtige fællesskaber. Du kan læse mere om bæredygtige fællesskaber her.

 

Granhøjens mission

I samarbejde at udvikle nye værdiskabende måder at løse sociale problemer på.

 

Granhøjen arbejder for fællesskabet

Med direktørens egne ord:

Samfundet er et fællesskab hvis eksistensberettigelse er afhængig af, at størsteparten af medlemmerne i samfundet er aktive bidragydere til fællesskabet, at de støtter og accepterer de regler og normer, som er samfundets fundament.

I ethvert fællesskab er der nogle, som ikke passer ind, som ikke kan begå sig i samfundet af den ene eller den anden grund. Et samfunds bæredygtighed bliver vurderet ud fra hvor mange individer, det repræsenterer. Demokratiske samfund er funderet på den idé, at det er flertallet, der bestemmer, hvilken idé der skal være den dominerende ud fra nogle grundlæggende vedtagne regler.

Et samfund eller et fællesskab bliver derfor truet på sin eksistensberettigelse, hvis der er et for stort frafald af medlemmer fra gruppen. Hvis der f.eks. er flere, der er arbejdsløse, end folk der arbejder, eller der er flere, der betegnes som psykisk syge end ikke-psykisk syge.

Ethvert menneske har behov for at være et gyldigt og værdifuldt medlem af et fællesskab, da mennesker er flokdyr og kun eksisterer i kraft af og i forhold til andre mennesker. Hvis ikke disse mennesker føler sig som medlemmer af det dominerende fællesskab, vil de opsøge andre fællesskaber, som kan blive eller være en trussel mod det bestående fællesskab.

Granhøjens administrerende direktør, Grete Mikkelsen

Granhøjens opgave er at forhindre dette og tage vare på dem, som er udskilt af fællesskabet af den ene eller anden grund og hjælpe dem tilbage i det bestående samfundsfællesskab igen.

Dette gør vi ved at tilbyde et fællesskab, som er funderet i det bestående samfunds normer og regler, men hvor fællesskabet er åbent, klart og tydeligt. Fællesskabet er uden straf, og ligeværd og ansvar bliver forklaret og afklaret i samværet mellem mennesker. På den måde er det muligt for alle parter at gennemskue, hvad der foregår, og tage stilling til, hvordan den enkelte ønsker at handle.

Vi forsøger således at mindske den angst, som vi oplever, præger de mennesker, som er blevet udelukket fra det bestående fællesskab, samfundet. Og vi forsøger at lære dem at forstå og forholde sig til de normer og regler, der styrer samfundet. Formålet er, at de igen skal blive medlemmer af det store fællesskab.

Granhøjens vision

At skabe bæredygtige fællesskaber. Du kan læse mere om bæredygtige fællesskaber her.

Granhøjens mission

I samarbejde at udvikle nye værdiskabende måder at løse sociale problemer på.

Granhøjen arbejder for fællesskabet

Med direktørens egne ord:

Samfundet er et fællesskab hvis eksistensberettigelse er afhængig af, at størsteparten af medlemmerne i samfundet er aktive bidragydere til fællesskabet, at de støtter og accepterer de regler og normer, som er samfundets fundament.

I ethvert fællesskab er der nogle, som ikke passer ind, som ikke kan begå sig i samfundet af den ene eller den anden grund. Et samfunds bæredygtighed bliver vurderet ud fra hvor mange individer, det repræsenterer. Demokratiske samfund er funderet på den idé, at det er flertallet, der bestemmer, hvilken idé der skal være den dominerende ud fra nogle grundlæggende vedtagne regler.

Et samfund eller et fællesskab bliver derfor truet på sin eksistensberettigelse, hvis der er et for stort frafald af medlemmer fra gruppen. Hvis der f.eks. er flere, der er arbejdsløse, end folk der arbejder, eller der er flere, der betegnes som psykisk syge end ikke-psykisk syge.

Ethvert menneske har behov for at være et gyldigt og værdifuldt medlem af et fællesskab, da mennesker er flokdyr og kun eksisterer i kraft af og i forhold til andre mennesker. Hvis ikke disse mennesker føler sig som medlemmer af det dominerende fællesskab, vil de opsøge andre fællesskaber, som kan blive eller være en trussel mod det bestående fællesskab.

Granhøjens opgave er at forhindre dette og tage vare på dem, som er udskilt af fællesskabet af den ene eller anden grund og hjælpe dem tilbage i det bestående samfundsfællesskab igen.

Dette gør vi ved at tilbyde et fællesskab, som er funderet i det bestående samfunds normer og regler, men hvor fællesskabet er åbent, klart og tydeligt. Fællesskabet er uden straf, og ligeværd og ansvar bliver forklaret og afklaret i samværet mellem mennesker. På den måde er det muligt for alle parter at gennemskue, hvad der foregår, og tage stilling til, hvordan den enkelte ønsker at handle.

Vi forsøger således at mindske den angst, som vi oplever, præger de mennesker, som er blevet udelukket fra det bestående fællesskab, samfundet. Og vi forsøger at lære dem at forstå og forholde sig til de normer og regler, der styrer samfundet. Formålet er, at de igen skal blive medlemmer af det store fællesskab.

Granhøjens administrerende direktør, Grete Mikkelsen