Pædagogisk handleplan

I Granhøjens botilbud har handleplanerne en konstruktiv og relevant rolle i vores arbejde med at skabe de bedst mulige rammer for det pædagogiske samarbejde med den enkelte beboer. Vi udarbejder altid individuelle handleplaner, som understøtter borgernes handleplansmål fra kommunen, og vi udarbejder dem i et samarbejde mellem beboer, terapeut og sagsbehandlere. I Granhøjens botilbud har vi fokus på at skabe dokumentation, som vil mindske arbejdsbyrden – også for den kommunale sagsbehandler.

Meningsfuld dokumentation

Det er altså her, vi påbegynder samarbejdet med nye beboere og kommuner. Med en pædagogisk handleplan, hvor vi indgår aftaler om, hvordan vi vil arbejde med handleplansmålene sammen med den enkelte beboer. Alle nye beboere på Granhøjen bliver efter indflytning tildelt en fast kontaktperson, der sammen med miljøterapeuter og interne sagsbehandlere udformer en pædagogisk handleplan med udgangspunkt i handleplansmålene.

I vores statusrapporter har vi indarbejdet progression med scoring på funktionsniveau ift. de fastsatte indsatsmål, og det er et vigtigt arbejdsredskab for os som udførerled for at kunne planlægge det videre behandlingsforløb og til samarbejdet med handleforpligtigede kommune.

Hver tredje måned gennemgår og tilpasser vi beboernes Mine måls planer, så vi løbende arbejder med de handleplansmål, som er aktuel i en nuværende kontekst. Beboerens Mine måls planer bliver bl.a. inddraget i de ugentlige samtaler mellem beboer og kontaktperson, da de både indeholder de aftalte handleplansmål og aftaler omkring samarbejdet om handleplansmålene i hverdagen.

Formål med handleplanen

  • At sikre en helhedsorienteret indsats omkring beboerens indsatsmål, i samarbejde med beboeren.
  • Den skal anvendes som et redskab, som samler indsatsen for den enkelte beboer.
  • At planlægge og igangsætte indsatser ud fra indsatsmålene, i samarbejde med den enkelte beboer.

Krav til handleplanen

  • Den pædagogiske handleplan skal være udfyldt, underskrevet og sendt til beboerens kommune senest 1 måned efter indflytning.
  • Den pædagogiske handleplan revideres ved ændringer af mål og indsatser, minimum en gang årligt.

Helhedsorienteret behandling

På Granhøjen arbejder vi med helhedsorienterede behandlingsforløb. Det betyder, at et ophold altid vil indeholde bolig, beskæftigelse og behandling. Granhøjen har mange års erfaring med at koordinere indsatsen omkring den enkelte beboer ved at skræddersy tilbud, som altid tager udgangspunkt i den enkeltes funktionsniveau og med fokus på recovery.

Når vi taler om specialpsykiatrisk behandling henviser det til, at både bolig, beskæftigelse og den sundhedsrettede behandling har en samlet behandlende effekt. De enkelte indsatser kan ikke stå alene, hvis det skal gavne det enkelte menneske.

Derfor samarbejder Granhøjen med forskellige aktører inden for sundheds- og beskæftigelsesområdet for at skabe de bedste udviklingsmuligheder for beboeren. I samarbejdet mellem behandling, botilbud og beskæftigelse bliver det muligt at sætte ind med rettidig og relevant støtte i forhold til den individuelt udarbejdede plan.

FØLG OS

© 2022 - Gran Recovery and Health

En del af Gran Recovery and Health

Gran Recovery and Health er en privat psykiatrisk koncern med næsten 40 års erfaring og mere end 350 medarbejdere fordelt på fem virksomheder. Hvert eneste år støtter vi flere hundrede mennesker til et liv, der er andet og mere end deres udfordringer.