Beskæftigelse rehabilitering

Uddannelse, beskæftigelse og aktivering

Hos Granhøjen tror vi på, at beskæftigelse – af den ene eller anden art – er en afgørende forudsætning for at skabe en identitet, der ikke bunder i hverken fortid eller lidelser.
Derfor er vores mål, at alle beboere hos os tilknyttes enten beskæftigelse, aktivering eller uddannelse, og vi har mange forskellige tilbud tilknyttet.
Vores erfaring er, at alle mennesker har brug for noget at stå op til og for følelsen af at opleve succes.

Læs mere om vores beskæftigelsestilbud her.

Rehabiliterings- og aktivitetscenter

Vi har en afdeling ved navn REBOA Rehabiliterings- og aktivitetscenter, og her koordinerer vi en helhedsorienteret og professionel indsats omkring beskæftigelsen. Den koordinerede indsats er vigtig, for at beboere med psykiske lidelser, sociale problematikker eller nedsat funktionsevne får mulighed for at udvikle sig med udgangspunkt i deres aktuelle funktionsniveau. REBOA Rehabiliterings- og aktivitetscenter arbejder for at skabe succesoplevelser og livsglæde for socialt og psykiske udsatte borgere. Vi har mere end 11 forskellige tilbud, og derudover tilbyder vi også STU og aktiviteter i ressourceforløb. Læs mere om REBOA her.

Socialt ansvarlige virksomheder

Granhøjen samarbejder med en række socialt ansvarlige virksomheder. Vi kan derfor tilbyde beskæftigelse indenfor en lang række fag og felter. Den brede vifte af muligheder giver os mulighed for at skræddersy forløb til den enkelte beboer; et forløb hvor der er fokus på de små succeser og hvor beboerens ansvar og udfordringer vokser løbende. De socialt ansvarlige virksomheder, vi samarbejder med, er private og har til mål at fremme særlige sociale formål gennem deres arbejde og tilbud. Du kan læse mere om vores samarbejde med socialt ansvarlig virksomheder.

STU og ressourceforløb

Vi ønsker at hjælpe vores beboere med at tage styring og ansvar for eget liv, og det gør vi bl.a. gennem beskæftigelse men også igennem uddannelse. Vores beboere har mulighed for at gå på et individuelt tilrettelagt STU og ressourceforløb. STU (Den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse) foregår henover 3 år og tilpasses altid den enkelte. Læs mere om tilbuddet her, hvor du også kan læse om, hvordan en af vores beboere har haft stor glæde af STU.

Aktivitets- og samværstilbud

Når det kommer til rehabilitering, har vi ikke kun fokus på beskæftigelse – vi ved også, at det er vigtigt for alle mennesker at blive stimuleret for at kunne opretholde og forbedre personlige færdigheder. Derfor tilbyder Granhøjen også en række aktivitets- og samværstilbud. F.eks. musikterapi, sanseintegration, musikundervisning, kost og motion samt kreativt værksted og rideundervisning. Vores erfaring er, at vores beboere både synes tilbuddene er sjove og lærerige – både personligt og socialt. Læs mere om vores aktivitets- og samværstilbud her.

© GranhøjenBeskæftigelse

Corona-retningslinjer
Vi prioriterer vores beboeres, personales og besøgendes sikkerhed. Derfor følger vi Sundhedsstyrelsens retningslinjer tæt, og tilpasser løbende vores foranstaltninger efter myndighedernes anbefalinger.