Ledelse og bestyrelse

I koncernen Gran Recovery and Health, som Granhøjen er en del af, har vi en aktiv og kompetent bestyrelse. Den støtter ejerne og ledelsen i de virksomheder, der er under Socialtilsyn, og samler og bidrager med viden og kompetencer fra erhvervslivet til den daglige drift. Granhøjen har sin egen ledelse, som du kan møde her.