Granhøjens botilbud

Om botilbuddene

Granhøjens botilbud tilbyder helhedsorienteret specialpsykiatri med fundament i det systemiske og det narrative. Vi mener, at det vi fokuserer på, får vi mere af, og her er fokus på fællesskab, ansvar og anerkendelse.

Midlertidige botilbud – SEL § 107

Granhøjen har otte midlertidige botilbud målrettet personer med nedsat funktionsevne fysisk, psykisk eller socialt. Her er det er forventningen, at beboernes behov for behandling og støtte ændrer sig løbende.

Takster og visitation til botilbuddene

Her kan du hente vores takstkatalog for alle vores botilbud og finde kontaktinformation til visitationsteamet, som vil tage godt imod både dig, din borger og deres pårørende.

Længevarende botilbud – SEL § 108

Granhøjen har 13 længerevarende botilbud målrettet personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne fysisk. Botilbuddene er placeret i Holbæk, Sorø og Odsherred kommune.