Behandlingen på Granhøjen

Samarbejde med privathospital

Vores beboere er sikret stabil hjælp uden ventetid fra psykolog og psykiater samt sikker medicinhåndtering i kraft af et tæt samarbejde med Danmarks største privatpsykiatriske hospital.

Teori og tilgange

Vi arbejder ud fra systemisk teori og den narrative tilgang med fokus på recovery – alle kan leve et tilfredsstillende liv med håb og drømme for fremtiden og en oplevelse af at bidrage.

Pædagogisk handleplan

I tæt samarbejde mellem beboer, terapeut, psykiater og sagsbehandlere udarbejder vi altid en individuel behandlingsplan, som understøtter handleplansmål fra hjemkommunen.

Menneskesyn

Behandlingen tager afsæt i vores menneskesyn. Det betyder, at den er helhedsorienteret med udgangspunkt i den enkelte beboer eller borger og med fokus på fællesskab, ansvar og anerkendelse.