På Granhøjen arbejder vi helhedsorienteret

Det betyder, at et ophold altid vil indeholde både beskæftigelse og behandling.

Granhøjen har mange års erfaring i at koordinere indsatsen omkring den enkelte borger ved at skræddersy tilbud, som altid tager udgangspunkt i den enkeltes funktionsniveau.

Vil du vide mere om vores behandlinger?

Granhøjen samarbejder med forskellige aktører inden for sundheds- og beskæftigelsesområdet for at skabe de bedste udviklingsmuligheder for borgeren.

I samarbejdet mellem behandling, bosted og beskæftigelse bliver det muligt at sætte ind med rettidig og relevant støtte og udfordring i forhold til den individuelt udarbejdede behandlingsplan.

Granhøjen samarbejder med Skovhus Privathospital om den psykiatriske behandling.

Granhøjen samarbejder med REBOA Rehabiliterings- og aktivitetscenter om beskæftigelse og aktivering.

Når en beboer bliver indskrevet på Granhøjen, udarbejder vi individuelle behandlingsplaner, som understøtter § 141 handleplan fra den anbringende kommune. Tilgangen til behandling tager afsæt i det systemiske og narrative.

Billede med teksten: ”Mennesker er sociale væsener og trives bedst i sociale fællesskaber, hvor de bliver anerkendt som fuldgyldige, ligeværdige medlemmer, og hvor de oplever, at de gør en forskel. Det er Granhøjens opgave at støtte op og skabe de sociale fællesskaber samt sørge for, at den enkelte oplever succeser og mening i tilværelsen.” Grete Mikkelsen - Forstander for Granhøjen.

© GranhøjenBehandlingSpecialpsykiatrisk behandling

Corona-retningslinjer
Vi prioriterer vores beboeres, personales og besøgendes sikkerhed. Derfor følger vi Sundhedsstyrelsens retningslinjer tæt, og tilpasser løbende vores foranstaltninger efter myndighedernes anbefalinger.