DEN NARRATIVE OG

SYSTEMISKE TILGANG

Systemisk teori tager udgangspunkt i idéen om, at alle mennesker har deres egen forståelse af verden og sig selv, og at der ikke findes nogen objektiv sandhed om, hvordan tingene er. Problemer opstår i relationer og systemer, vi mennesker befinder os i, og alle gør deres bedste ud fra de forudsætninger, de har.

Den narrative tilgang tilbyder en forståelsesramme, hvor alle mennesker har mange historier om sig selv, og de kan fortælles på flere måde med forskelligt fokus. Beboerne på Granhøjen kommer ofte med en enkelt dominerende negativ historie om sig selv. På Granhøjen arbejder vi med at frigøre mennesket fra den negative historie og give plads til de mere foretrukne historier om alt det beboeren kan, gør og vil. Arbejdet med den narrative metode gør det muligt at isolere problemet væk fra personen, og det bliver muligt at skabe en relation udenom eller ligefrem en alliance sammen mod problemet. Det handler ikke om, at den enkelte skal udstyres med en urealistisk og lyserød fortælling om sin baggrund. Det handler om at udvide den enkeltes fortælling og fortælle historier på andre måder, som er mere positive og giver rum for forandring og fornyet håb.

Både den systemiske og narrative tilgang er optaget af sproget og de virkeligheder og muligheder, det kan skabe. Vi har fokus på med vores sprog at indgyde håb og have fokus på intentionerne bag udsagn.

Granhøjens behandling består altid af både botilbud, behandling og beskæftigelse. Læs mere om hvordan og hvorfor her.

Desuden har vi et mangeårigt og tæt samarbejde med Skovhus Privathospital, som sikrer den sundhedsfaglige tilgang. Det kan du læse mere om her. 

 

Anerkendende tilgang

På Granhøjen ved vi, at alle mennesker er andet og mere end deres problemer. I behandlingen på Granhøjen lægger vi derfor stor vægt på, at mødet mellem den enkelte beboer og personalet er ligeværdigt og anerkendende. Granhøjens personale er uddannet i den narrative og systemiske teori, metode og behandling, hvilket bidrager til den anerkendende tilgang, der er på Granhøjen.

Mange af Granhøjens beboere kommer med en problemfyldt fortid. Det er ofte de negative historier, der spiller en styrende og dominerende rolle i deres liv. Derfor er beboerne kommet til at identificere sig med deres problemer. Det betyder, at de kan have svært ved at agere ud fra andet end deres negative historie. Det kan udvikle sig til en spiral, hvor de er med til at fastholde sig selv i en problematisk selvfortælling, hvor angsten får gode vilkår, og der ikke bliver muligheder for forandring og udvikling.

I Granhøjens behandling arbejder vi derfor på at frigøre beboeren fra den negative historie. Arbejdet med den narrative metode gør, at personalet i deres tilgang til beboeren skaber en relation, hvori problemet bliver isoleret væk fra personen.

Det bliver dermed ikke beboeren selv, der er problemet, men beboeren står med et problem. Problemerne eller lidelserne har indflydelse på deres liv, men de er ikke længere dominerende og styrende for deres liv. Derfor bliver det muligt for beboerne at fortælle mange andre livshistorier, og beboeren kan tage styringen tilbage over sit eget liv.

 

Granhøjens medarbejdere bliver uddannet i narrativ og systemisk metode i et treårigt forløb. Du kan læse lidt mere om den narrative metode i dette lille uddrag fra Grete Mikkelsens bog “Omsorg gør det ikke alene”:

Nye livshistorier

Hovedparten af vores beboere kommer fra en socialt belastet opvækst og har umiddelbart en dyster historie at fortælle. Ofte har mennesker med psykiske lidelser også en historie med en del huller eller perioder, der står hen i det dunkle – måske som følge af voldsom medicinering eller sygdom. Det har konsekvenser på mange planer, for fortællingen om os selv definerer os også som mennesker.

Det er gennem fortællinger, man skaber sin identitet og meningen med og orden i sit liv. Og man kan ikke danne meningsfulde relationer til andre uden at forstå, hvem man selv er. Som mennesker er vi vores historier. Historierne er vores identitet – en identitet som vores beboere har ondt i.

Derfor arbejder vi ud fra den narrative tilgang, som går ud på, at alle mennesker har en historie, der kan fortælles på flere måder. Man kan altså skrive sin historie om. Det handler naturligvis ikke om, at den enkelte skal udstyres med en urealistisk og lyserød fortælling om sin baggrund. Det handler om at udvide den enkeltes fortælling og fortælle historien på andre måder, som er mere positive og giver rum for forandring og fornyet håb.

For hvis man går rundt med en historie, der handler om, at man ikke duer til noget som helst, så er det godt at finde ud af, at alle mennesker har en mangfoldighed af historier med sig. Og at man kan vælge at lægge vægt på nogle af de fortællinger, der handler om, at man tværtimod både kan og vil noget. At man også har haft sejre og succeser til trods for al den modstand, man har mødt i sit liv hidtil.

Den narrative tilgang går på den måde hånd i hånd med det systemiske tankegang og støtter vores beboeres udvikling og evne til at danne relationer.

© GranhøjenKommuneBehandlingDen narrative og systemiske tilgang

Systemisk teori tager udgangspunkt i idéen om, at alle mennesker har deres egen forståelse af verden og sig selv, og at der ikke findes nogen objektiv sandhed om, hvordan tingene er. Problemer opstår i relationer og systemer,  som vi mennesker befinder os i, og alle gør deres bedste ud fra de forudsætninger, de har.

Den narrative tilgang tilbyder en forståelsesramme, hvor alle mennesker har mange historier om sig selv, og de kan fortælles på flere måder med forskelligt fokus. Beboerne på Granhøjen ankommer ofte med en enkelt dominerende negativ historie om sig selv. På Granhøjen arbejder vi med at frigøre mennesket fra den negative historie og give plads til de mere foretrukne historier om alt det beboeren kan, gør og vil. Arbejdet med den narrative metode gør det muligt at isolere problemet væk fra personen, og det bliver muligt at skabe en relation udenom eller ligefrem en alliance sammen mod problemet. Det handler ikke om, at den enkelte skal udstyres med en urealistisk og lyserød fortælling om sin baggrund. Det handler om at udvide den enkeltes fortælling og fortælle historier på andre måder, som er mere positive og giver rum for forandring og fornyet håb.

Både den systemiske og narrative tilgang er optaget af sproget og de virkeligheder og muligheder, det kan skabe. Vi har fokus på med vores sprog at indgyde håb og have fokus på intentionerne bag et udsagn.

Granhøjens behandling består altid af både botilbud, behandling og beskæftigelse. Læs mere om hvordan og hvorfor her.

Desuden har vi et mangeårigt og tæt samarbejde med Skovhus Privathospital, som sikrer den sundhedsfaglige tilgang. Det kan du læse mere om her. 

 

Anerkendende tilgang

På Granhøjen ved vi, at alle mennesker er andet og mere end deres problemer. I behandlingen på Granhøjen lægger vi derfor stor vægt på, at mødet mellem den enkelte beboer og personalet er ligeværdigt og anerkendende. Granhøjens personale er uddannet i den narrative og systemiske teori, metode og behandling, hvilket bidrager til den anerkendende tilgang, der er på Granhøjen.

Mange af Granhøjens beboere kommer med en problemfyldt fortid. Det er ofte de negative historier, der spiller en styrende og dominerende rolle i deres liv. Derfor er beboerne kommet til at identificere sig med deres problemer. Det betyder, at de kan have svært ved at agere ud fra andet end deres negative historie. Det kan udvikle sig til en spiral, hvor de er med til at fastholde sig selv i en problematisk selvfortælling, hvor angsten får gode vilkår, og der ikke bliver muligheder for forandring og udvikling.

I Granhøjens behandling arbejder vi derfor på at frigøre beboeren fra den negative historie. Arbejdet med den narrative metode gør, at personalet i deres tilgang til beboeren skaber en relation, hvori problemet bliver isoleret væk fra personen.

Det bliver dermed ikke beboeren selv, der er problemet, men beboeren står med et problem. Problemerne eller lidelserne har indflydelse på deres liv, men de er ikke længere dominerende og styrende for deres liv. Derfor bliver det muligt for beboerne at fortælle mange andre livshistorier, og beboeren kan tage styringen tilbage over sit eget liv.

 

Granhøjens medarbejdere bliver uddannet i narrativ og systemisk metode i et treårigt forløb. Du kan læse lidt mere om den narrative metode i dette lille uddrag fra Grete Mikkelsens bog “Omsorg gør det ikke alene”:

Nye livshistorier

Hovedparten af vores beboere kommer fra en socialt belastet opvækst og har umiddelbart en dyster historie at fortælle. Ofte har mennesker med psykiske lidelser også en historie med en del huller eller perioder, der står hen i det dunkle – måske som følge af voldsom medicinering eller sygdom. Det har konsekvenser på mange planer, for fortællingen om os selv definerer os også som mennesker.

Det er gennem fortællinger, man skaber sin identitet og meningen med og orden i sit liv. Og man kan ikke danne meningsfulde relationer til andre uden at forstå, hvem man selv er. Som mennesker er vi vores historier. Historierne er vores identitet – en identitet som vores beboere har ondt i.

Derfor arbejder vi ud fra den narrative tilgang, som går ud på, at alle mennesker har en historie, der kan fortælles på flere måder. Man kan altså skrive sin historie om. Det handler naturligvis ikke om, at den enkelte skal udstyres med en urealistisk og lyserød fortælling om sin baggrund. Det handler om at udvide den enkeltes fortælling og fortælle historien på andre måder, som er mere positive og giver rum for forandring og fornyet håb.

For hvis man går rundt med en historie, der handler om, at man ikke duer til noget som helst, så er det godt at finde ud af, at alle mennesker har en mangfoldighed af historier med sig. Og at man kan vælge at lægge vægt på nogle af de fortællinger, der handler om, at man tværtimod både kan og vil noget. At man også har haft sejre og succeser til trods for al den modstand, man har mødt i sit liv hidtil.

Den narrative tilgang går på den måde hånd i hånd med det systemiske tankegang og støtter vores beboeres udvikling og evne til at danne relationer.

© GranhøjenKommuneBehandlingDen narrative og systemiske tilgang