Kingosvej (SEL § 108)

Kingosvej er et længerevarende botilbud jf. SEL § 108, der er målrettet beboere med udviklingshæmning og som evt. har en kommunaltilsynsdom type 2-5.