Ingen anmærkninger ved kontrolbesøg på botilbud for domsanbragte

Kollegiet Kingosvej har som et af kun to botilbud ved en undersøgelse af Folketingets Ombudsmand, ikke modtaget nogen anbefalinger. Det betyder, at der ikke var en finger at sætte på botilbuddets socialpædagogiske indsats. Afdelingsleder Helene Hvid ser det som et skulderklap.

Som botilbud – både privat og offentlig – er man naturligvis underlagt regler og tilsyn der sikrer, at de beboere, som bor på botilbuddet, bliver behandlet ordentligt, har det godt og sikres de bedste muligheder fremadrettet. Reglerne håndhæves og forholdene på botilbuddene tjekkes typisk ved kontrolbesøg af socialtilsynet eller – i andre tilfælde – af Folketingets Ombudsmand. Sådan et besøg fik et af Granhøjens botilbud – nemlig på botilbuddet Kollegiet Kingosvej.

Kollegiet Kingosvej er godkendt til at indskrive domfældte personer med udviklingshandicap, som er dømt til tilsyn eller anbringelse i socialt regi, og evt. har en social og/eller psykiatrisk problematik. Det er netop botilbud til denne gruppe borgere, som Ombudsmanden har foretaget en undersøgelse af. Ud af besøg på 26 botilbud var der kun to, som ikke fik anbefalinger. Kollegiet Kingosvej er er den ene af de to.

Helene Hvid er afdelingsleder på Kollegiet Kingosvej, og hun forklarer, at selvom en anbefaling umiddelbart kan lyde som noget positivt, er det i denne sammenhæng faktisk nærmere det modsatte:

”En anbefaling kan sammenlignes med et udviklingspunkt, som dem man kan få fra Socialtilsynet, når de er på kontrolbesøg. Det betyder, at der er et eller flere områder inden for den måde, man arbejder på, som skal udvikles eller forbedres”.

Når en borger med udviklingshandicap begår kriminalitet, bliver de i nogle tilfælde ikke idømt en fængselsstraf, men derimod en foranstaltningsdom. Det betyder, at borgeren kan blive indskrevet på et botilbud, der, som Kollegiet Kingosvej, er godkendt til at modtage borgere i denne målgruppe. Her påbegyndes en socialpædagogisk indsats, hvis ypperste formål er at forhindre eller forebygge, at borgeren begår kriminalitet igen. Der er altså tale om et stykke socialpædagogisk arbejde der sikrer, at borgeren modtager den hjælp og de værktøjer, der skal til for, at der ikke begås kriminalitet igen.

Ombudsmanden besøgte sammen med DIGNITY (Dansk Institut mod Tortur) og Institut for Menneskerettigheder (IMR) altså i alt 26 botilbud rundt omkring i landet, hvor de talte med både beboere og pårørende. Ud fra hvert enkelt besøg udarbejdede Ombudsmanden en eller flere anbefalinger til botilbuddet, som omhandlede eksempelvis en ændring i arbejdsgangen eller et øget fokus på et bestemt område af botilbuddets praksis.

”Når vi ikke modtager en anbefaling, betyder det jo, at vi gør et godt stykke arbejde, at vi er på rette vej”, siger Helene Hvid, ”det er jo et skulderklap til alle de ansatte på Kollegiet, at der ikke er en finger at sætte på vores socialpædagogiske arbejde med de domsanbragte borgere. Det er vi helt vildt glade for, det tyder jo på, at vi gør vores arbejde”.

Resultatet af undersøgelsen

Den overordnede konklusion og anbefaling fra Folketingets Ombudsmand er, at indsatsen for at forebygge ny kriminalitet blandt dømte med udviklingshandicap bør styrkes. Det vil sige, at man på botilbuddene generelt skal have meget mere fokus på det socialpædagogiske arbejde, der skal sikre, at den domsanbragte borger ikke begår kriminalitet igen.

Selvom Kollegiet Kingosvej ikke skal føle sig truffet af den anbefaling, er resultatet af undersøgelsen stadig vigtig – også for Kollegiet, mener Helene Hvid:

”At vi får ros, er jo dejligt, men det betyder ikke, at vi bare kan læne os tilbage. Vi er hele tiden i udvikling, og i bund og grund vil vi jo bare gerne gøre det så godt som muligt hele tiden. Så man kan ikke bare læne sig tilbage, man er nødt til hele tiden at se fremad”.

Resultatet af rapporten kan læses på Ombudsmandens hjemmeside her.