Flere pladser til domfældte personer

Granhøjens botilbud Twillingegården har tidligere fungeret som botilbud jf. §107, men er i løbet af efteråret blevet renoveret for at kunne huse en ny målgruppe.

Fremover vil Twillingegården primært fungere som §108-tilbud, og er godkendt til også at indskrive domfældte personer med udviklingshæmning, som er dømt til tilsyn eller anbringelse i socialt regi og evt. har en social og eller psykiatrisk problematik.

Helene Hvid er afdelingsleder på Twillingegården, og har tidligere været med til at starte Kollegiet Kingosvej op. Kollegiet er et af Granhøjens andre botilbud, og er, ligesom Twillingegården, også godkendt til at indskrive domfældte personer.

”Det er jo altid spændende at starte et nyt tilbud op, og på Granhøjen har vi jo en del erfaring med det. Grundlaget for Twillingegården er jo det samme som på Kollegiet, og vil således arbejde ud fra samme pædagogiske metode. Vi er også meget glade for, at teamkoordinatoren fra Kollegiet og en del af de medarbejdere, som har erfaring derfra, har sagt ja til at følge med over til Twillingegården. På den måde starter vi på et enormt solidt fagligt grundlag”, fortæller Helene Hvid.

Twillingegården ligger i Kelstrup lidt uden for Vig. Selve ejendommen er en toetagers landbrugsejendom, som er omgivet af 24 hektar jord. Jorden omkring Twillingegården drives som økologisk landbrug, og har i mange år har fungeret som en del af beskæftigelsen for beboerne på Granhøjens øvrige botilbud.

Twillingegården og målgruppen er godkendt på Tilbudsportalen og vil være at finde der inden længe. Hvis det ikke er muligt for dig at søge det frem selv, så vil Tilbudsportalen udlevere materialet direkte, hvis du beder om det.