10 år med udvikling, krøller og særlige samarbejder

Henrik Keller Lebjerg startede på Granhøjens botilbud Dalhøjgård i september 2012. Her lærte han hurtigt hverdagen at kende på både botilbud og i beskæftigelsen.

15 år med højt tempo – Gitte Larsen har jubilæum

I dag har vores sagsbehandler Gitte Larsen arbejdet i organisationen i 15 år. Det har været alt andet end 15 stillesiddende år.

Workshop om FN’s verdensmål

I koncernen Gran Recovery and Health – som Granhøjen er en del af – er vi ikke bare optaget af arbejdet med verdensmålene, vi er certificerede i det! I et år har vi nu været verdensmålscertificerede under FN’s verdensmål 3 og 4.

SABINA KUTLU HAR 10ÅRS JUBILÆUM

Sabina Kutlu arbejder som faglig pædagogisk konsulent i Tjørneparkens Botilbud, og det er også på Tjørneparken, hun har været langt de fleste år af sin ansættelse.

Jobmesse for ukrainske flygtninge

I torsdags havde Odsherred Erhvervsforum arrangeret en jobmesse for ukrainske flygtninge i Annebergparken. Granhøjens botilbud og Granhus Kvindekrisecenter var repræsenteret af Marie og Malene, der sammen havde en stand på messen.  

Granhøjen indleder samarbejde med Socialstyrelsen om udviklingsforløb

Hvordan ser recovery-orienteret rehabilitering ud set fra den enkelte borgers perspektiv? Og hvilke nuværende eller nye tilbud er meningsfulde at udvikle til arbejdet? Det er to af de spørgsmål, som Granhøjen har fået midler til i samarbejde med Socialstyrelsen at undersøge og kvalificere i 2022.

Flere pladser til domfældte personer

Granhøjens botilbud Twillingegården har tidligere fungeret som botilbud jf. §107, men er i løbet af efteråret blevet renoveret for at kunne huse en ny målgruppe.

Ingen anmærkninger ved kontrolbesøg på botilbud for domsanbragte

Kollegiet Kingosvej har som et af kun to botilbud ved en undersøgelse af Folketingets Ombudsmand, ikke modtaget nogen anbefalinger. Det betyder, at der ikke var en finger at sætte på botilbuddets socialpædagogiske indsats. Afdelingsleder Helene Hvid ser det som et skulderklap.

Snapshots fra vores nye, store botilbud i St. Merløse

I slutningen af året fik vi overdraget nøglerne og brugsretten til Møllevangscenteret på Ørnevej i St. Merløse. Det er et tidligere plejecenter og ældreboliger, som nu får nye beboere under Granhøjen. Vi er godt i gang med at indrette det til at kunne huse beboere inden for det, der hedder §108-tilbud, og vi ser meget frem til på ny at skabe liv på Møllevang.